Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bekkelaget skole
Marienlundveien 1
1178 OSLO
Org.nr 974589664
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,1 35,3 36,0 41,2 43,3
Antall elever per årsverk til undervisning 18,7 18,4 17,8 15,6 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 189,8 198,4 174,9 184,8 226,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 8,6 9,3 7,8 6,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,7 19,5 18,7 16,4 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 21,3 20,5 17,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,0 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 23 677 24 349 24 368 28 282 30 106
Undervisningstimer totalt per elev 40 40 42 47 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no