Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Beitstad skole
Namsosvegen 988
7730 BEITSTAD
Org.nr 975268829
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 16,1 16,8 15,9 15,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,4 13,4 13,9 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,5 76,2 58,2 79,0 79,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 15,4 18,1 14,1 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,6 13,5 14,0 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 19,2 17,7 17,9 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,7 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 086 10 430 9 760 9 434 9 525
Undervisningstimer totalt per elev 57 55 55 53 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no