Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Beisfjord barneskole
Kvanta 25
8522 BEISFJORD
Org.nr 975288552
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 693
Undervisningstimer totalt per elev 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no