Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Beisfjord barneskole
Kvanta 25
8522 BEISFJORD
Org.nr 975288552
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Beisfjord barneskole 10,1 10,3 9,9 10,6 11,8
Narvik kommune
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Beisfjord barneskole 10,5 10,6 12,1 10,9 10,2
Narvik kommune
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Beisfjord barneskole 2 1 2 2 2
Narvik kommune
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Beisfjord barneskole 56,0 68,6 50,7 49,5 67,9
Narvik kommune
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Beisfjord barneskole 16,4 13,5 20,5 19,2 13,3
Narvik kommune
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Beisfjord barneskole 10,6 10,7 12,2 11,0 10,3
Narvik kommune
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Beisfjord barneskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Narvik kommune
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Beisfjord barneskole 12,9 13,2 14,2 14,0 14,2
Narvik kommune
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Beisfjord barneskole 15,5 15,6
Narvik kommune
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Beisfjord barneskole 12,1 12,5
Narvik kommune
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Beisfjord barneskole 0,0 0,0
Narvik kommune
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Beisfjord barneskole 97,5 91,9 100,0 100,0 100,0
Narvik kommune
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Beisfjord barneskole 6 572 6 698 6 327 6 850 7 693
Narvik kommune
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Beisfjord barneskole 71 70 61 68 73
Narvik kommune
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no