Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Beisfjord barneskole
Kvanta 25
8522 BEISFJORD
Org.nr 975288552
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,4 10,1 10,3 9,9 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 10,5 10,6 12,1 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,0 56,0 68,6 50,7 49,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 16,4 13,5 20,5 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 10,6 10,7 12,2 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 12,9 13,2 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 97,5 91,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 957 6 572 6 698 6 327 6 850
Undervisningstimer totalt per elev 65 71 70 61 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no