Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Beisfjord barneskole
Kvanta 25
8522 BEISFJORD
Org.nr 975288552
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 10,3 9,9 10,6 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,6 12,1 10,9 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,0 68,6 50,7 49,5 67,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 13,5 20,5 19,2 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 10,7 12,2 11,0 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 13,2 14,2 14,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 91,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 572 6 698 6 327 6 850 7 693
Undervisningstimer totalt per elev 71 70 61 68 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no