Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Beiarn kommune
Kommunenr 1839
Alle grunnskoler med adresse i Beiarn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 17,4 17,2 18,2 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 6,0 5,6 5,9 5,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,3 33,2 29,6 24,4 23,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 15,7 16,9 20,0 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 6,7 6,5 6,0 5,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 6,8 6,0 7,9 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 7,5 7,1 7,1 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,6 100,0 89,4 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 9 419 10 796 10 864 10 800 11 053
Undervisningstimer totalt per elev 90 119 126 121 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no