Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Begnadalen skole
Valdresvegen 1131
2936 BEGNADALEN
Org.nr 974596512
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Aurdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 5,2 5,5 6,0 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 9,1 7,6 7,6 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,1 51,9 46,9 17,8 14,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 15,5 14,8 39,6 50,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 9,1 7,8 7,8 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 9,6 8,4 8,9 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 68,8 85,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 458 3 420 3 706 4 085 3 667
Undervisningstimer totalt per elev 80 81 98 97 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no