Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Begby skole
Smaragdveien 4
1639 GAMLE FREDRIKSTAD
Org.nr 974565285
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,6 35,1 34,3 33,6 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 14,7 14,5 14,5 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 7 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 135,1 116,7 63,4 78,3 84,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 11,3 20,4 16,6 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 16,1 15,5 15,6 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 16,6 17,2 16,5 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 18,7 18,7 17,8 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 527 22 256 21 702 21 412 21 681
Undervisningstimer totalt per elev 46 48 49 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no