Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Batnfjord skule
Skulvegen 3
6631 BATNFJORDSØRA
Org.nr 975283607
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gjemnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,3 20,8 24,4 24,7 24,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,6 11,5 10,7 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,8 59,5 64,1 79,7 57,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 20,0 16,0 12,8 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,5 13,7 12,2 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 14,6 13,5 12,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 16,0 15,4 14,1 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 93,9 91,2 87,6 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 393 13 722 15 121 16 443 15 237
Undervisningstimer totalt per elev 59 55 60 66 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no