Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Batnfjord skule
Skulvegen 3
6631 BATNFJORDSØRA
Org.nr 975283607
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gjemnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 22,3 20,8 24,4 24,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,9 12,6 11,5 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,9 59,8 59,5 64,1 79,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 18,4 20,0 16,0 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 14,0 14,5 13,7 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 13,4 14,6 13,5 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 15,5 16,0 15,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 92,7 93,9 91,2 87,6
Lærertimer som gis til undervisning 15 950 14 393 13 722 15 121 16 443
Undervisningstimer totalt per elev 64 59 55 60 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no