Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Barman Oppvekstsenter - Avd skole
Barman
7250 MELANDSJØ
Org.nr 974560364
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,1 8,2 9,8 7,4 9,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,2 7,9 9,9 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 4 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,9 34,9 17,0 34,5 44,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,4 26,2 40,6 23,8 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,6 8,0 10,2 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 12,7 9,3 13,7 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 98,2 82,5 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 615 5 441 6 394 4 559 6 327
Undervisningstimer totalt per elev 71 73 94 75 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no