Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Barman oppvekstsenter - Avd skole
Hitterveien 381
7250 MELANDSJØ
Org.nr 974560364
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,2 9,8 7,4 9,5 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 7,9 9,9 7,3 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,9 17,0 34,5 44,9 49,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,2 40,6 23,8 14,5 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 8,0 10,2 7,4 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 9,3 13,7 8,2 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,8 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 98,2 82,5 98,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 441 6 394 4 559 6 327 5 101
Undervisningstimer totalt per elev 73 94 75 102 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no