Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Barhaug skole
Salmakervegen 21
2640 VINSTRA
Org.nr 975274438
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Fron kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 12,8 12,6 12,6 13,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,3 11,7 11,6 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,6 40,7 38,5 40,4 49,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 25,2 28,3 26,3 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,3 11,8 11,7 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,2 14,1 14,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 707 8 664 8 667 8 579 8 999
Undervisningstimer totalt per elev 65 66 63 64 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no