Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bardufoss ungdomsskole
Ole Reistads Vei 17
9325 BARDUFOSS
Org.nr 975294897
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Målselv kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 22,7 24,5 24,4 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,5 9,7 8,9 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 160,2 153,0 114,4 75,7 97,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 5,8 7,7 10,6 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,0 12,9 11,9 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 18,0 19,6 16,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 100,0 94,4 100,0 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 198 12 597 14 599 14 364 15 049
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 68 73 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no