Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bardu ungdomsskole
Spongaveien 7
9360 BARDU
Org.nr 875285602
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bardu kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,0 21,5 23,6 20,7 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,0 6,8 7,7 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 419,4 208,3 179,2 150,0 114,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,8 3,3 3,0 4,3 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 10,7 9,0 10,2 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 14,6 11,0 13,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,2 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,2 88,9
Lærertimer som gis til undervisning 11 197 12 278 12 531 11 300 12 609
Undervisningstimer totalt per elev 74 82 97 86 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no