Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bardu kommune
Kommunenr 5416
Alle grunnskoler med adresse i Bardu kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 57,2 60,2 58,8 63,7 64,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 8,9 8,9 8,7 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,4 75,4 65,2 55,4 51,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 10,4 12,2 13,5 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 8,9 9,6 10,0 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 11,8 10,7 9,0 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 12,7 12,7 12,0 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 98,7 96,5 92,2
Lærertimer som gis til undervisning 34 965 37 855 37 346 38 844 40 605
Undervisningstimer totalt per elev 73 80 80 81 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no