Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bankgata ungdomsskole
Bankgata 26
8005 BODØ
Org.nr 974627914
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,6 36,2 35,5 33,6 32,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 9,9 9,1 9,8 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 565,3 249,2 591,5 710,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,4 3,3 1,3 1,2 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 13,2 12,1 13,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 16,8 14,1 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,5 96,3 96,6 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 19 699 19 765 20 045 18 985 17 886
Undervisningstimer totalt per elev 71 66 72 67 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no