Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bangsund skole
Bangsundvegen 5
7822 BANGSUND
Org.nr 975290123
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Namsos kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,7 20,2 20,1 20,9 18,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 10,1 9,5 9,6 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 149,6 86,6 86,5 85,0 88,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 10,3 10,0 10,2 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 10,6 9,9 10,2 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 12,3 11,4 11,3 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 13,6 15,6 13,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 693 12 766 12 967 13 491 11 581
Undervisningstimer totalt per elev 88 71 75 74 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no