Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bamble kommune
Kommunenr 3813
Alle grunnskoler med adresse i Bamble kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 150,7 154,1 170,7 161,2 144,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,9 10,8 11,4 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 19 20 21 21 22
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,4 82,2 76,6 76,8 73,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 12,9 12,6 13,1 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,7 11,8 12,3 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,4 12,1 13,1 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,9 16,6 17,8 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 99,8 95,8 97,0 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 95 640 97 368 108 412 101 065 91 123
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 66 62 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no