Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bamble kommune
Kommunenr 0814
Alle grunnskoler med adresse i Bamble kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 151,5 150,7 154,1 170,7 161,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,3 11,9 10,8 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 19 20 21 21
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,7 88,4 82,2 76,6 76,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 12,4 12,9 12,6 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,2 12,7 11,8 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 14,3 14,4 12,1 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,0 16,9 16,6 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 97,4 99,8 95,8 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 92 980 95 640 97 368 108 412 101 065
Undervisningstimer totalt per elev 55 58 60 66 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no