Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ballstad skole
Skottnesveien 257
8373 BALLSTAD
Org.nr 975288692
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vestvågøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 11,8 13,9 14,8 17,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 12,9 12,4 11,7 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,6 54,9 56,1 50,0 64,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 21,6 19,9 21,4 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 12,7 11,8 11,5 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 17,8 18,0 15,9 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 16,8 15,0 14,5 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,5 100,0 96,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 605 7 714 9 002 9 665 11 096
Undervisningstimer totalt per elev 63 55 58 61 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no