Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ballangen skole
Sykehjemsstien 9
8540 BALLANGEN
Org.nr 875288482
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ballangen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,9 32,4 31,9 31,8 31,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,6 10,4 9,9 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 9 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,7 41,5 31,1 31,4 29,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9 20,6 27,3 26,9 28,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,8 10,8 10,4 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 12,1 13,1 12,3 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 14,3 13,7 13,2 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 93,1 94,0 94,7 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 752 18 298 18 411 19 209 19 097
Undervisningstimer totalt per elev 69 66 68 71 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no