Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ballangen skole
Sykehjemsstien 9
8540 BALLANGEN
Org.nr 875288482
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,4 31,9 31,8 31,5 34,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,4 9,9 10,0 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 9 9 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,5 31,1 31,4 29,5 28,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,6 27,3 26,9 28,8 26,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 10,8 10,4 10,1 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 13,1 12,3 13,5 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 13,7 13,2 13,4 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,1 94,0 94,7 91,8 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 18 298 18 411 19 209 19 097 21 628
Undervisningstimer totalt per elev 66 68 71 72 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no