Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ballangen kommune
Kommunenr 1854
Alle grunnskoler med adresse i Ballangen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,4 35,6 35,0 34,8 31,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,4 10,0 9,6 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 9 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,9 41,4 33,0 33,3 29,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,2 20,1 24,9 24,6 28,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,3 10,2 9,8 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 12,1 13,1 12,3 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 13,8 13,0 12,5 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 93,8 94,5 94,7 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 875 20 136 20 330 21 200 19 097
Undervisningstimer totalt per elev 71 68 71 74 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no