Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ballangen kommune (utgått)
Kommunenr 1854
Kun utgåtte skoler med adresse i Ballangen kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,6 35,0 34,8 31,5 34,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,0 9,6 10,0 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 9 9 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,4 33,0 33,3 29,5 28,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,1 24,9 24,6 28,8 26,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,2 9,8 10,1 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 13,1 12,3 13,5 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 13,0 12,5 13,4 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 94,5 94,7 91,8 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 20 136 20 330 21 200 19 097 21 628
Undervisningstimer totalt per elev 68 71 74 72 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no