Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Balestrand kommune (utgått)
Kommunenr 1418
Kun utgåtte skoler med adresse i Balestrand kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,1 18,5 18,8 18,0 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 8,8 7,6 8,9 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,2 63,2 70,7 58,6 41,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 11,3 9,3 12,6 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 9,6 7,7 9,4 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 9,8 10,2 10,9 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 13,0 10,0 12,0 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,7 97,9 96,5 88,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 707 10 688 11 587 10 545 11 561
Undervisningstimer totalt per elev 69 81 94 79 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no