Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Balestrand kommune
Kommunenr 1418
Alle grunnskoler med adresse i Balestrand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,1 14,1 18,5 18,8 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 10,3 8,8 7,6 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,1 72,2 63,2 70,7 58,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 12,5 11,3 9,3 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 12,0 9,6 7,7 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 10,3 9,8 10,2 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 14,3 13,0 10,0 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,7 97,9 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 11 195 8 707 10 688 11 587 10 545
Undervisningstimer totalt per elev 77 69 81 94 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no