Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Baksalen skole
Skaidiveien 4
9603 HAMMERFEST
Org.nr 975296849
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 24,6 32,5 33,8 34,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 11,4 11,6 11,3 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,9 55,0 59,5 61,7 57,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 18,3 17,2 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,6 11,6 11,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 14,8 17,9 15,2 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,3 88,3 87,0 83,8 90,4
Lærertimer som gis til undervisning 15 944 16 085 21 326 22 276 22 387
Undervisningstimer totalt per elev 71 65 64 65 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no