Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bakkeløkka ungdomsskole
Skogåsveien 26
1454 FAGERSTRAND
Org.nr 983170943
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 16,7 15,9 15,4 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 11,9 12,1 10,7 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 273,3 263,3 133,9 129,1 167,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 3,6 6,8 7,2 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 16,3 16,1 14,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 22,6 19,4 17,4 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 89,8 91,8 96,2 84,5
Lærertimer som gis til undervisning 8 542 8 741 7 915 8 716 7 943
Undervisningstimer totalt per elev 52 55 54 61 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no