Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bakkeåsen skole
Kirkeveien 10
3179 ÅSGÅRDSTRAND
Org.nr 973566911
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bakkeåsen skole 4,6 4,4 4,6 4,6 4,6
Horten kommune 298,6 302,5 302,2 302,5 306,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Bakkeåsen skole 2,6 2,4 2,8 2,8 2,8
Horten kommune 11,4 11,5 11,4 11,4 11,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bakkeåsen skole 0 1 1 1 1
Horten kommune 42 47 46 49 46
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bakkeåsen skole 28,9 13,3 16,0 16,0 16,0
Horten kommune 72,3 66,0 66,7 63,5 67,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bakkeåsen skole 8,3 17,0 16,2 16,2 16,2
Horten kommune 14,2 15,5 15,3 16,1 15,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bakkeåsen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Horten kommune 12,1 12,5 12,2 12,1 12,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bakkeåsen skole 3,5 3,3 3,7 3,8 3,8
Horten kommune 13,3 12,8 13,4 13,8 12,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bakkeåsen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Horten kommune 14,8 15,1 15,4 16,1 15,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bakkeåsen skole 0,0 0,0
Horten kommune 13,7 13,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bakkeåsen skole 0,0 0,0
Horten kommune 16,4 17,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bakkeåsen skole 0,0 0,0
Horten kommune 19,1 15,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bakkeåsen skole 83,3 83,0 79,6 79,6 79,6
Horten kommune 97,9 98,3 97,6 98,5 98,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Bakkeåsen skole 2 726 2 686 2 800 2 800 2 800
Horten kommune 191 245 192 411 192 342 192 715 195 737
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Bakkeåsen skole 248 269 233 233 233
Horten kommune 63 62 62 62 63
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no