Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bakkeåsen skole
Kirkeveien 10
3179 ÅSGÅRDSTRAND
Org.nr 973566911
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,6 4,4 4,6 4,6 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 2,6 2,4 2,8 2,8 2,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,9 13,3 16,0 16,0 16,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 17,0 16,2 16,2 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,5 3,3 3,7 3,8 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,3 83,0 79,6 79,6 79,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 726 2 686 2 800 2 800 2 800
Undervisningstimer totalt per elev 248 269 233 233 233
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no