Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bakke skole
Skolevegen 14A
2040 KLØFTA
Org.nr 975290387
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,2 27,3 31,3 34,7 38,1
Antall elever per årsverk til undervisning 19,3 19,1 16,9 17,0 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,4 90,7 89,0 97,8 100,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 19,3 17,5 15,8 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,0 19,0 16,8 17,1 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,0 20,6 19,0 19,5 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,8 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,9 83,2 83,3 81,1 89,1
Lærertimer som gis til undervisning 17 364 18 582 21 352 23 282 25 869
Undervisningstimer totalt per elev 38 39 44 44 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no