Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bakkamyra skole (UTGÅTT)
Dyrnes
6570 SMØLA
Org.nr 975282244
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Smøla kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,9 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,4 19,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,1 37,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 10,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 079 3 164
Undervisningstimer totalt per elev 79 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no