Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bakkamyra skole (utgått)
Dyrnes
6570 SMØLA
Org.nr 975282244
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Smøla kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 19,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 37,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 164
Undervisningstimer totalt per elev 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no