Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bakås skole
Skansen Terrasse 16
1062 OSLO
Org.nr 974590433
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,1 15,6 15,9 12,8 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 13,2 13,0 16,3 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,1 71,1 63,1 46,9 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 17,3 18,9 31,6 28,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,9 13,7 17,2 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 20,6 19,3 22,9 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,1 91,5 91,6 100,0 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 773 10 754 10 840 8 621 9 063
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 57 45 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no