Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bagn skule
Dalagata 17
2930 BAGN
Org.nr 974596547
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Aurdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 15,4 14,1 13,3 13,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,0 11,0 11,0 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,1 46,7 88,3 65,2 78,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,6 21,8 11,5 15,6 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,4 11,2 11,2 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 15,3 14,8 14,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 100,0 100,0 100,0 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 9 870 10 596 9 644 9 071 9 157
Undervisningstimer totalt per elev 65 67 67 67 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no