Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bærums Verk skole
Skollerudveien 25
1353 BÆRUMS VERK
Org.nr 974552051
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,1 17,9 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 14,8 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 133,0 157,8 193,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 8,2 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 14,8 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 16,2 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,5 92,7 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 12 027 11 640 11 875
Undervisningstimer totalt per elev 51 50 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no