Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bærums Verk skole
Skollerudveien 25
1353 BÆRUMS VERK
Org.nr 974552051
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,7 18,1 17,9 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 14,4 14,8 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,8 133,0 157,8 193,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 9,7 8,2 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 14,4 14,8 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 15,7 16,2 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 91,5 92,7 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 11 522 12 027 11 640 11 875
Undervisningstimer totalt per elev 46 51 50 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no