Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bærum kommune
Kommunenr 3024
Alle grunnskoler med adresse i Bærum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1 352,3 1 374,9 1 401,2 1 439,4 1 480,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 14,0 13,7 13,6 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 134 136 139 158 158
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 125,8 126,2 124,1 109,8 110,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 9,9 9,9 11,0 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,9 14,6 14,4 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6 17,0 16,8 16,9 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 19,3 18,8 18,3 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 94,5 93,7 93,3 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 858 813 875 247 893 387 907 659 937 731
Undervisningstimer totalt per elev 51 51 52 52 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no