Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Båtsfjord skole
Skolegata 62
9990 BÅTSFJORD
Org.nr 874560502
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Båtsfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,5 20,5 23,1 17,8 25,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 9,0 8,2 8,5 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 6 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,8 40,5 35,4 21,8 75,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,7 19,5 19,4 31,5 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,9 9,3 11,4 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,5 10,5 11,6 11,1 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 14,9 13,3 13,4 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,2 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 65,4 86,3 74,0 82,2 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 14 288 12 497 13 481 9 762 14 766
Undervisningstimer totalt per elev 88 77 85 80 110
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no