Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Båtsfjord skole
Skolegata 60
9990 BÅTSFJORD
Org.nr 874560502
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Båtsfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 21,5 20,5 23,1 17,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 7,8 9,0 8,2 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,8 31,8 40,5 35,4 21,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 23,7 19,5 19,4 31,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 11,5 11,9 9,3 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,1 8,5 10,5 11,6 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 11,0 14,9 13,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,8 65,4 86,3 74,0 82,2
Lærertimer som gis til undervisning 14 079 14 288 12 497 13 481 9 762
Undervisningstimer totalt per elev 80 88 77 85 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no