Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Båtsfjord kommune
Kommunenr 2028
Alle grunnskoler med adresse i Båtsfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,6 33,6 30,7 33,4 32,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 7,9 9,2 8,3 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 7 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,2 40,9 38,0 32,5 23,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 17,8 20,8 21,6 29,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 9,4 10,7 8,8 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,1 8,5 10,5 11,6 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 10,4 14,7 12,8 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 74,3 86,0 77,8 83,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 326 21 867 18 729 20 038 19 386
Undervisningstimer totalt per elev 80 90 77 86 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no