Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT)
Brakkebakken 24
8616 MO I RANA
Org.nr 975296903
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 21,9 17,3 16,4 14,9 14,4
Rana kommune 305,1 269,8 266,0 276,7 278,2
Nordland fylke 3 035,2 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 8,7 10,3 10,6 11,1 11,2
Rana kommune 11,0 12,3 12,4 12,1 12,0
Nordland fylke 10,2 10,3 10,0 9,8 9,8
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 2 3 3 2 1
Rana kommune 53 51 47 52 46
Nordland fylke 467 462 495 539 535
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 74,4 51,3 57,8 83,7 119,7
Rana kommune 57,2 59,3 63,3 57,6 65,2
Nordland fylke 59,2 59,3 55,0 50,4 50,4
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 10,2 18,1 16,1 11,6 8,1
Rana kommune 17,4 19,0 17,9 18,9 16,6
Nordland fylke 15,4 15,6 16,3 17,5 17,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rana kommune 12,1 13,7 13,7 12,7 12,5
Nordland fylke 11,1 11,2 10,9 10,6 10,6
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 11,6 13,7 14,1 14,8 15,0
Rana kommune 12,4 13,5 14,1 15,1 15,6
Nordland fylke 11,7 11,7 11,4 11,7 11,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 14,7 19,3 18,7 19,0 19,3
Rana kommune 15,1 16,3 16,9 16,4 16,1
Nordland fylke 14,3 14,3 14,3 13,9 13,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 0,0
Rana kommune 15,1
Nordland fylke 12,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 0,0
Rana kommune 15,0
Nordland fylke 14,1
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 19,3
Rana kommune 18,6
Nordland fylke 15,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 100,0 100,0 97,3 97,0 100,0
Rana kommune 95,9 96,7 93,6 93,2 94,3
Nordland fylke 95,9 95,1 92,7 93,1 93,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 12 553 10 270 9 406 8 509 8 180
Rana kommune 196 622 174 557 171 784 177 337 178 548
Nordland fylke 1 924 508 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Båsmo ungdomsskole (UTGÅTT) 76 64 62 59 58
Rana kommune 65 57 57 59 59
Nordland fylke 70 69 71 72 73
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no