Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Båsmo ungdomsskole (utgått)
Brakkebakken 24
8616 MO I RANA
Org.nr 975296903
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 16,4 14,9 14,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,6 11,1 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,3 57,8 83,7 119,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 16,1 11,6 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 14,1 14,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 18,7 19,0 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,3 97,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 270 9 406 8 509 8 180
Undervisningstimer totalt per elev 64 62 59 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no