Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Båsmo barneskole
Brakkebakken 22
8616 MO I RANA
Org.nr 975287017
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 20,5 22,7 29,6 30,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 15,2 14,3 13,1 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,0 90,8 92,8 104,1 85,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 15,3 14,1 11,5 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 15,3 14,4 13,3 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 18,2 17,7 17,3 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,8 83,7 83,5 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 11 912 13 849 15 358 19 998 20 582
Undervisningstimer totalt per elev 43 49 52 56 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no