Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Averøy ungdomsskole
Bruhagen
6530 AVERØY
Org.nr 975292878
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Averøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Averøy ungdomsskole 23,2 23,7 26,7 25,6 25,5
Averøy kommune 69,4 74,0 74,5 73,7 72,1
Møre og Romsdal fylke 3 000,0 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Averøy ungdomsskole 10,5 10,6 10,4 10,6 10,6
Averøy kommune 10,9 10,8 10,7 11,0 11,1
Møre og Romsdal fylke 11,9 11,8 11,7 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Averøy ungdomsskole 3 3 4 5 5
Averøy kommune 10 10 12 14 15
Møre og Romsdal fylke 453 467 498 513 548
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Averøy ungdomsskole 72,5 73,2 58,6 50,9 49,6
Averøy kommune 70,2 70,3 58,4 50,6 48,4
Møre og Romsdal fylke 70,6 68,3 63,8 61,5 57,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Averøy ungdomsskole 12,7 12,6 15,5 18,4 18,4
Averøy kommune 14,3 13,6 16,3 19,2 20,1
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,4 16,4 16,6 17,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Averøy ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Averøy kommune 11,0 10,8 10,9 11,3 11,4
Møre og Romsdal fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Averøy ungdomsskole 14,0 14,2 13,8 14,2 14,1
Averøy kommune 14,0 14,2 13,8 14,2 14,1
Møre og Romsdal fylke 14,3 14,0 14,0 13,9 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Averøy ungdomsskole 16,5 16,7 16,5 17,5 17,9
Averøy kommune 14,2 13,9 14,2 15,5 15,5
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,2 16,0 15,6 15,6
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Averøy ungdomsskole 0,0
Averøy kommune 14,7
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Averøy ungdomsskole 0,0
Averøy kommune 13,8
Møre og Romsdal fylke 15,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Averøy ungdomsskole 17,9
Averøy kommune 17,9
Møre og Romsdal fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Averøy ungdomsskole 95,4 93,8 85,3 92,5 100,0
Averøy kommune 96,5 96,6 93,0 96,3 99,0
Møre og Romsdal fylke 97,2 96,6 95,8 95,6 95,3
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Averøy ungdomsskole 13 347 13 515 15 397 14 743 14 421
Averøy kommune 45 445 47 046 47 003 46 147 44 949
Møre og Romsdal fylke 1 906 146 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Averøy ungdomsskole 62 62 63 62 62
Averøy kommune 65 66 66 64 64
Møre og Romsdal fylke 60 60 61 63 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no