Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Averøy ungdomsskole
BRUHAGEN
6530 AVERØY
Org.nr 975292878
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Averøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,7 26,7 25,6 25,5 24,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,4 10,6 10,6 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,2 58,6 50,9 49,6 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 15,5 18,4 18,4 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 13,8 14,2 14,1 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 16,5 17,5 17,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 85,3 92,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 515 15 397 14 743 14 421 14 261
Undervisningstimer totalt per elev 62 63 62 62 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no