Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Averøy kommune
Kommunenr 1554
Alle grunnskoler med adresse i Averøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 72,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 44 949
Undervisningstimer totalt per elev 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no