Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Averøy kommune
Kommunenr 1554
Alle grunnskoler med adresse i Averøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Averøy kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 79,3 3 276,0 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,1 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 581 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,9 56,3 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,9 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 11,6 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,4 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 14,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4 14,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 17,7 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 94,7 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 49 909 2 106 204 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev 66 64 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no