Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Averøy kommune
Kommunenr 1554
Alle grunnskoler med adresse i Averøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 79,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 49 909
Undervisningstimer totalt per elev 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no