Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Averøy kommune
Kommunenr 1554
Alle grunnskoler med adresse i Averøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 79,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 50 423
Undervisningstimer totalt per elev 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no