Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Averøy kommune
Kommunenr 1554
Alle grunnskoler med adresse i Averøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 80,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 50 680
Undervisningstimer totalt per elev 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no