Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Averøy kommune
Kommunenr 1554
Alle grunnskoler med adresse i Averøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 76,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 50 508
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no