Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Averøy kommune
Kommunenr 1554
Alle grunnskoler med adresse i Averøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 80,4 80,0 79,8 79,3 76,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,5 10,9 10,9 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 13 16 17 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,9 57,2 47,5 45,9 48,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 16,4 20,3 20,9 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 10,7 11,0 11,0 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 13,8 14,2 14,1 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 14,1 15,4 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 91,7 94,7 94,3 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 51 492 50 680 50 423 49 909 48 628
Undervisningstimer totalt per elev 69 68 66 66 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no