Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Avaldsnes skole
Kong Augvalds Veg 27
4262 AVALDSNES
Org.nr 975275094
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 18,5 20,0 19,1 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 13,5 12,1 13,1 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,5 67,7 60,8 66,0 39,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 17,8 18,4 17,8 29,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 13,4 12,2 13,2 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 15,9 14,8 16,1 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 250 12 227 13 623 12 744 12 141
Undervisningstimer totalt per elev 61 55 61 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no