Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austrheim skole
Myrullvegen 15
5518 HAUGESUND
Org.nr 875298542
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haugesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,1 33,9 33,1 32,7 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,2 15,4 15,6 15,0 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 7 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,7 60,6 58,9 53,8 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,2 21,7 22,5 24,7 22,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 15,5 15,6 15,1 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,7 20,0 19,6 18,8 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 98,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 485 21 457 20 966 21 398 23 199
Undervisningstimer totalt per elev 43 48 48 49 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no