Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austrheim kommune
Kommunenr 1264
Alle grunnskoler med adresse i Austrheim kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 55,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 35 758
Undervisningstimer totalt per elev 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no