Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austrheim kommune
Kommunenr 1264
Alle grunnskoler med adresse i Austrheim kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 44,2 45,5 49,0 52,7 55,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 9,2 8,8 8,1 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 8 7 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,9 54,0 50,5 54,4 34,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 15,8 15,9 13,5 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 9,8 9,6 8,8 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,2 10,9 10,1 9,3 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 12,2 12,3 11,1 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 96,4 97,5 96,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 30 512 30 004 31 559 33 716 35 758
Undervisningstimer totalt per elev 80 77 81 87 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no